Diferència entre revisions de la pàgina «Espectre eixamplat per seqüència directa»

m
tipografia
m (el senyal)
m (tipografia)
Només els receptors als quals l'emissor hagi enviat prèviament la seqüència podran recompondre el senyal original. A més, en substituir cada bit de dades a transmetre, per una seqüència de 11 bits equivalent, encara que part del senyal de transmissió es vegi afectada per interferències, el receptor encara pot reconstruir fàcilment la informació a partir del senyal rebut.
 
Aquesta seqüència proporciona 10.4dB4 dB d'augment del procés, el qual reuneix els requisits mínims per a les regles fixades per la FCC.
 
Un cop aplicada seqüència de Barker, l'estàndard IEEE 802.11 ha definit dos tipus de modulació per la tècnica d'espectre eixamplat per seqüència directa (DSSS), la modulació DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) i la modulació DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying ), que proporcionen una velocitat de transferència de 1 i 2 Mbps respectivament.
Recentment el IEEE ha revisat aquest estàndard, i en aquesta revisió, coneguda com 802.11b, a més d'altres millores en seguretat, augmenta aquesta velocitat fins als 11Mbps, cosa que incrementa notablement el rendiment d'aquest tipus de xarxes.
 
Les freqüències vénen compreses entre 2.412 i 2.484GHz484 GHz. Aquestes són dividides en canals (pot variar segons legislació de cada país).
 
Canal 01: 2.412 GHz Canal 02: 2.417 GHz Canal 03: 2.422 GHz Canal 04: 2.427 GHz Canal 05: 2.432 GHz Canal 06: 2.437 GHz Canal 07: 2.442 GHz Canal 08: 2.447 GHz Canal 09: 2.452 GHz Canal 10: 2.457 GHz Canal 11: 2.462 GHz Canal 12: 2.467 GHz Canal 13: 2.472 GHz Canal 14: 2.484 GHz
Si es manté la sincronització en els salts de freqüències s'aconsegueix que, encara que en el temps es canviï de canal físic, a nivell lògic es manté un sol canal pel qual es realitza la comunicació.
 
Aquesta tècnica també utilitza la zona dels 2.4GHz4 GHz, que s'organitza en 79 canals amb un ample de banda de 1MHz1 MHz cadascun. El nombre de salts per segon és regulat per cada país, així, per exemple, Estats Units fixa una taxa mínima de saltes de 2.5 per segon.
 
L'estàndard IEEE 802.11 defineix la modulació aplicable en aquest cas. S'utilitza la modulació en freqüència FSK (Frequency Shift Keying), amb una velocitat de 1Mbps1 Mbps ampliable a 2Mbps2 Mbps.
 
En la revisió de l'estàndard, la 802.11b, aquesta velocitat també ha augmentat a 11Mbps11 Mbps.
La tècnica FHSS seria equivalent a una multiplexació en freqüència
 
6.734

modificacions