9a Companyia blindada de la 2a Divisió blindada de la França Lliure • Altres llengües