Acadèmia Internacional de les Ciències de San Marino • Altres llengües