Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units • Altres llengües