Acadèmia Prussiana de les Ciències • Altres llengües