Acadèmia Reial de Pintura i Escultura • Altres llengües