Acadèmia de les Ciències de Nova York • Altres llengües