Adelaida I, abadessa de Quedlinburg • Altres llengües