Ampliació de la Unió Europea de 2007 • Altres llengües