Anàlisi de xarxes organitzatives • Altres llengües