Antiga recerca del Jesús històric • Altres llengües