Appi Claudi Cras (cònsol 268 aC) • Altres llengües