Arbitratge de diferències inversor-estat • Altres llengües