Article 50 del Tractat de la Unió Europea • Altres llengües