Associació Americana d'Observadors d'Estrelles Variables • Altres llengües