Avortament selectiu en funció del sexe • Altres llengües