Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni • Altres llengües