Bell-lloc (Vilafranca de Conflent) • Altres llengües