Capitals i tombes de l'antic regne de Koguryö • Altres llengües