Caprasi, Alberta, Prim i Felicià d'Agen • Altres llengües