Catàleg de Components d'Estrelles Dobles i Múltiples • Altres llengües