Circuit integrat d'aplicació específica • Altres llengües