Classificació agroclimàtica de Papadakis • Altres llengües