Coalició contra les Bombes de Dispersió • Altres llengües