Codi Internacional de Nomenclatura d'algues, fongs i plantes • Altres llengües