Colònia de la Badia de Massachusetts • Altres llengües