Complement circumstancial de lloc • Altres llengües