Comunitat d'aglomeració Versailles Grand Parc • Altres llengües