Comunitat d'aglomeració de París-Vallée de la Marne • Altres llengües