Connector de seguretat Kensington • Altres llengües