Conquesta austriacista de Menorca • Altres llengües