Consell Representatiu de les Institucions Jueves de França • Altres llengües