Consell d'Assistència Econòmica Mútua • Altres llengües