Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya • Altres llengües