Consell de la Generalitat Valenciana a la IX Legislatura • Altres llengües