Cristina Rodríguez (filla d'El Cid) • Altres llengües