Cultures de la vergonya i cultures de la culpa • Altres llengües