Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà • Altres llengües