Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana • Altres llengües