Denominació comuna internacional • Altres llengües