Desigualtat entre les mitjanes aritmètica i geomètrica • Altres llengües