El davallament de la Creu (Rubens) • Altres llengües