El regreso de Williams B. Arrensberg • Altres llengües