Encapsulat dels circuits integrats • Altres llengües