Equivalència entre massa i energia • Altres llengües