Escriptura ibèrica nord-oriental • Altres llengües