Esdeveniment de la Mediterrània Oriental • Altres llengües