Espectre eixamplat per seqüència directa • Altres llengües