Espuri Postumi Albí (cònsol 110 aC) • Altres llengües