Estats amb reconeixement limitat • Altres llengües